PARMARIJE – A cura ru ciucciu

U Patiterno quanno ficia lu munnu lu ficia bello. C’era ogni bene ri Dio. C’erino  chianti, animali, frutti ri tutti i tipi.

 ‘Mminzu a tanti animali c’era  puru u ciucciu. Cu tutta a flemma suja,  passavir’a jurnata a ji truvennu eriva frisca. Ogni tanto si facija ‘na cantata, s’arrummulava ‘nterra e j’era cuntento.

‘Nta na bella jurnata ri sole vidda l’umbra suja. Si guardaja lu culu  e pinzaja:   “Chi brutta ssa cura!  A chi mi serva? Agghja ‘ntrunculià tutto u jurnu  pi nenti.”

Jiviri a du Patiterno pi si lamintà: “Signuru miju, hai fatti tanti cosi puliti, ma a mija m’hai ratu ‘na cura ch’è ‘na vrigogna. Pi carità, levamilla, ca l’autri animali mi cugghjunianu.”

U Patiternu, ch’è pacinziuso, l’accuntintaja.

Nun passaja abbogghia timpu e lu ciucciu si resa cunto c’avija fatto ‘na ciutijata ri suja.

I muschi nun ni ravini paci. Pi scaccià si turcinicava, si ‘mbruscinava ‘nta l’eriva, si ‘mbiccava ‘nta li fraschi. Quannu pirdivir’a pacinzia si muzzicava ri na mala manera chi si facia li chiaghi. Ma nun c’era nenti ra fa: i muschi ri ciuccio, grossi e panzuti, si lu mangiavanu. Povuru ciucciu,  jittava cauci, allungava lu cuddu pi ‘ncappà, si frisculiava ‘nta li chianti. Ma li tafani vulavunu nu picchi luntano e pu turnavunu a zucà sangu. Maliricija lu mumento chi j’era rimaso senza cura.

 Nu jurnu pigghiaja u curaggiu ‘nti mani e, dispiratu e brugugnuso, si pricipitaja a du Nostru Signuru. “Patiternu miu, sungu dispiratu. Li muschi mi mangianu. Nun sacciu comi m’agghja rifenni. Mi zucunu lu sangu e la vita. Ratimilla ‘n’ata vota la cura, ca mi rannu l’anima pi  muzzicuni.”

Lu Signuru, chi tena lu cori grannu, rirrenno suttu i baffi, u ficia cuntentu.

Da qua vena la rittata antica:  u ciucciu capija lu valuri ra cura, quannu ni mancaja.

.

FOTO: Rete

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Articoli correlati

Articoli più letti

Archivio articoli
Categorie
Close